Pilemedia är ett företag som grundades redan 1989, då under ett annat namn. Avsikten med företaget var, och är, att i ordnade och i juridiskt och ekonomiskt hållbara former bedriva en verksamhet inom ämnesområden som främst har med seriös kulturhistorisk förmedling att göra, baserat på tillgängliga forskningsresultat.
Pilemedia arbetar med författande och pub-licering av texter inom olika delar av huma-niora. Hit hör föredrag och arrangemang som levandegör kulturarvet samt radio- och tv-program med kulturhistoriska innehåll. I arbetsuppgifterna ingår också humanistisk forskning och sammanställning av vunna forskningsresultat för spridning till en bred publik.
Under åren har företaget och dess med-arbetare svarat för mer än tusentalet offentliga föredrag och större guidningar, ett flertal smärre TV- och filmproduktioner, 14 böcker och närmare 600 artiklar i tidningar och böcker.
År 1991 var företagets medarbetare med och grundade tidskriften Populär Historia. Under åren 2001-2005 producerade företaget 256 artiklar med tillhörande bildmaterial om Malmös historia för veckotidningen Malmömagasinet.

 

* Hem

* Vad kan vi göra för dig?

* Ett urval av föredrag från Pilemedia

* Ett urval av forskningsinriktade produktioner

* Böcker från Pilemedia

* Populärvetenskapliga artiklar från Pilemedia

* Filmer från Pilemedia

* Olika personöden genom tiderna

* Fria bilder från Pilemedia

* Släktforskning

* Baltiska utställningen 1914

* Sven Rosborn i radion med Malmös historia

Vår adress:
Pilemedia hb
Sigurdsgatan 11
215 66 Malmö
Kontakt:
Tel: 070 7870600
Mail:
sven@pilemedia.se
 

Follow me on Academia.edu
Nyhet!

Lär dig släktforska med Sven Rosborn som lärare på Internet.

Klicka här för mer information!