Här nedan återges olika artiklar som har med historisk och arkeologisk forskning att göra. Sven Rosborn lägger kontinuerligt upp sina nedladdningsbara forskningsalster på databasen https://www.academia.edu
https://lu.academia.edu/SvenRosborn
Vem som helst kan utan kostnad bli medlem på denna databas som innehåller mängder med artiklar, skrivna av olika författare.

Skånska kriget under året 1676.
Multimedia producerad av Pilemedia som visar krigshändelserna dag för dag.
Ni laddar hem filen på er egen dator genom att klicka här. (viruskontrollerad)
Kom den heliga Birgitta tillbaka till Sverige?

Det medeltida Kalendehuset i Malmö. Malmö fornminnesförening 1981.

Niels Kuntzes hus i Malmö. Malmö fornminnesförenings årsbok 1981.

Bondeupproret i Skåne 1811.
En gudinnestatyett från Söderslätt i Skåne.
Den vikingatida staden Lomma.
Den första filmvisningen i Sverige.
Månstorps gavlar. Nya rön om en gammal borg.
Mariakyrkan i Ystad.
Nya rön om kyrkans historia
Helgeandshus och spetälskesjukhus.
Nya fakta om slipränneproblematiken.
Nya rön i sliprännornas gåta.
Tre högar och en vikingatida hamn.
Om franciskanermunkar och "Klosterdammen" i Lilla Hammar by i Höllviken.
En hypotes om en kunglig gåva år 1419.
En artikel om Uppåkra från 1996.
Att använda krut. Det tidiga artilleriet i Sydskandinavien.
Alf Holmgren & Sven Rosborn: Marinarkeologi, handel och sjöfart vid Skälderviken, Bjärehalvön.
Malmös grundare Jacob Erlandsen.
Ny analys av faktamaterial om stadens äldsta historia.
Maritim utredning om södra Öresundskusten.
Jellingeproblematiken i ny belysning.
En vikingaborg i Laholm?
En förhistorisk stad vid Bråviken!
Anteckningar om platser i Skåne.
Krämarnas kapell i Malmö S:t Petri kyrka.
Beskrivning och analys av ett 1400-tals kapell med målningar
Fattig och rik i senmedeltidens Malmö
"Från Motsättning och samverkan. Festskrift till Einar Bager 1989."
Medeltida stenhus i Malmö
Från "Hikuin 1987".

* Hem

* Vad kan vi göra för dig?

* Ett urval av föredrag från Pilemedia

* Ett urval av forskningsinriktade produktioner

* Böcker från Pilemedia

* Populärvetenskapliga artiklar från Pilemedia

* Filmer från Pilemedia

* Olika personöden genom tiderna

* Fria bilder från Pilemedia

* Släktforskning

* Baltiska utställningen 1914

* Sven Rosborn i radion med Malmös historia

Vår adress:
Pilemedia hb
Sigurdsgatan 11
215 66 Malmö
Kontakt:
Tel: 070 7870600
Mail:
info@pilemedia.se